Podążanie za opinią tłumu leży w naszej naturze - twierdzą naukowcy z Instytutu Maxa Plancka i mają na to dowody. Wyniki ich badań, opublikowane w czasopiśmie "Current Biology", pokazują, że owczy pęd wykazują już dwuletnie dzieci, można go także zauważyć u szympansów. W obu przypadkach musi to być działanie instynktowne, a nie owoc jakichś głębszych przemyśleń.

Naukowcy z grupy Daniela Hauna prowadzili eksperymenty z udziałem dwuletnich dzieci, szympansów i orangutanów. Zbudowali specjalną skrzynię z trzema otworami oznaczonymi różnymi kolorami. Skrzynia "nagradzała" uczestnika eksperymentu przysmakiem, jeśli wrzucił piłkę do otworu w dowolnym kolorze.

Dzieciom, szympansom i orangutanom pokazano potem scenki z udziałem czterech ich "współplemieńców". Pierwszy trzykrotnie wrzucał kulę do jednego i tego samego otworu. Potem trzech innych wrzucało po jednej kuli do otworu w innym kolorze, ale dla całej trójki był to ten sam otwór. Kiedy obserwatorów poproszono o powtórzenie tego ćwiczenia, zdecydowana większość dwulatków i szympansów wrzucała kulę do tego otworu, który wybrało ich trzech poprzedników. Inaczej było w przypadku orangutanów, którym wyraźnie było wszystko jedno.

W drugim etapie eksperymentu sprawdzano, czy częstość wyboru danego koloru miała znaczenie dla wyników doświadczenia.

Zestaw był podobny, skorzystano tylko z pomocy dwojga dzieci, dwóch szympansów i dwóch orangutanów. Pierwszy z demonstratorów wrzucał do otworu w danym kolorze kolejno trzy piłki i za każdym razem otrzymywał nagrodę. Drugi wrzucił jedną piłkę do innego otworu i dostał nagrodę raz. Szympansy i orangutany po obserwacji tego pokazu wrzucały piłki przypadkowo. Dzieci były sprytniejsze - większość z nich wybierała ten kolor, gdzie wcześniej wpadło więcej piłek.

Wyraźnie widać, że już małe dzieci, podobnie jak szympansy podświadomie uznają grupowe działania za bezpieczniejsze i przynoszące więcej korzyści. Szympansom tak już zostaje. My ludzie do myśli, że czasem trzeba się większości sprzeciwić, musimy dopiero dorosnąć.