Lubelszczyzna stawia na ekologię. Już w maju z połączenia tamtejszego pojezierza łęczyńsko-włodawskiego, ukraińskiego Pojezierza Szadzkiego oraz białoruskiego Polesia ma szansę powstać drugi w Europie pod względem wielkości międzynarodowy park biosfery - Polesie Zachodnie. Stosowne dokumenty złożono w UNESCO, które przyznaje ten status.

Rezerwat to przede wszystkim prestiż, międzynarodowa promocja i pieniądze z kasy UNESCO na inwestycje turystyczno-ekologiczne. Na całym świecie jest około 400 tego typu rezerwatów. Aby do nich dołączyć musimy wykazać się czymś niepowtarzalnym. Zdaniem Henryka Chmielewskiego, koordynatora projektu - przyrodniczych rodzynków nam nie brakuje: "Samych gatunków roślin jest ponad 1400. Jedna z największych w Europie populacji wodniczki, takiego niepozornego, ale bardzo rzadkiego ptaka. Jest jedna z największych populacji żółwia błotnego". Utworzenie rezerwatu powinno sprawić, że na Lubelszczyznę zacznie przyjeżdżać więcej turystów, a to napędzi koniunkturę. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie rezerwat biosfery Polesie Zachodnie ruszy już w maju.

23:40