We Francji żyje ponad 20 tysięcy osób, które ukończyły sto lat życia. W 2050 roku liczba stulatków będzie trzykrotnie wyższa - poinformował francuski instytut badań demograficznych INED.

Obecnie ludność Francji liczy około 63,8 mln osób. Jak podał INED, Francuzki żyją przeciętnie 84,5 roku, a Francuzi prawie 78 lat. Paradoksalnie, olbrzymie upały w 2003 r., które spowodowały śmierć około 15 tysięcy osób, przyczyniły się do wydłużenia przeciętnego okresu życia o cztery lata dzięki lepszej opieki medycznej nad seniorami.

Z przedstawionych danych wynika, że liczba zarejestrowanych związków partnerskich, przyznających partnerom m.in. prawo do dziedziczenia, wzrosła między 2001 a 2007 rokiem aż pięciokrotnie. Obecnie na każde dziesięć tradycyjnych małżeństw przypadają cztery umowy solidarności.

Jednocześnie na 797 tysięcy dzieci urodzonych we Francji w 2006 r. rodzice prawie 50 procent z nich nie pozostawali w związku małżeńskim w chwili urodzenia dziecka.