Ponad 500 bezcennych znalezisk archeologicznych, pochodzących z kolekcji kilkunastu polskich muzeów, będzie można oglądać przez najbliższe dwa miesiące na wystawie "Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek Ludów w dorzeczu Odry i Wisły" w Muzeum Warmii i Mazur. Na wystawie pokazane zostaną zabytkowe ozdoby wykonane ze złota i srebra, zapinki, naczynia, monety, żelazne uzbrojenie i inne elementy wyposażenia elitarnych pochówków, odkrytych przez archeologów w różnych miejscach Polski.


Prezentacja eksponatów z kolekcji 12 muzeów ma przybliżyć wydarzenia, które rozegrały się na obecnych ziemiach Polski między schyłkiem IV wieku a początkiem VI stulecia. Autorzy ekspozycji nazwali ten okres "barbarzyńskim tsunami", bo był to czas najbardziej intensywnych ruchów migracyjnych plemion barbarzyńskich, które wtargnęły w granice Imperium Rzymskiego, przyczyniając się do jego upadku.

Zdaniem dyrektora Muzeum Warmii i Mazur Piotra Żuchowskiego, wystawa jest wyjątkowa nie tylko dlatego, że instytucje posiadające najcenniejsze zbiory archeologiczne z tego okresu, po raz pierwszy prezentują wspólnie swoje najbardziej wartościowe eksponaty.

Jak mówił, są to przedmioty bezcenne pod względem naukowym, historycznym i artystycznym. Około 1,5 tys. lat temu wartość tych obiektów była ogromna, a ich właściciele zajmowali wyjątkowe miejsca w hierarchii społecznej - dodał.

W ocenie Żuchowskiego, prezentacja przybliżająca okres jednej z największych wędrówek ludów w dziejach Europy jest również w pewien sposób aktualna, ze względu na współczesne procesy migracyjne.

Wśród prezentowanych zabytków są eksponaty ze zbiorów muzeum w Olsztynie, m.in. bogato zdobione zapinki z wyposażenia grobowego elit wczesnopruskich i elementy tzw. ogłowia, czyli rzędu końskiego z V-VI w., które pochodzą z rytualnych pochówków koni, odkrytych przez archeologów na cmentarzysku w Tumianach.

Wystawa na olsztyńskim zamku czynna będzie od 1 czerwca do 5 sierpnia.


(j.)