Muzyczny pamiętnik Wolfganga Amadeusza Mozarta można oglądać na internetowych stronach Biblioteki Brytyjskiej. Znalazła się tam dokładna kopia skoroszytu, w którym kompozytor skatalogował swe dzieła, powstałe w czasie 7 ostatnich lat życia.

Wystarczy kliknięcie myszką na stronę www.bl.uk/turningthepages i można wysłuchać nawet takich utworów, które w całości nie przetrwały do naszych czasów.

Wirtualny pamiętnik wygląda jak prawdziwa książka. Po lewej stronie znalazły się daty i uwagi Mozarta na temat utworów, po prawej stronie natomiast znalazły się nuty pierwszych taktów opisywanych dzieł.

Ostatni zapis pojawia się w pamiętniku pod koniec 1791 roku, trzy tygodnie przed śmiercią mistrza. Wolfgang Amadeusz Mozart zmarł w wieku 35 lat.