Liczba Włochów, którzy w zeszłym roku wyjechali na stałe za granicę, jest wyższa od liczby imigrantów, którzy zamieszkali w Italii. Takie dane zawarto w przedstawionym w czwartek w Rzymie raporcie na temat imigracji.

Choć, jak się zauważa, dane pochodzą z 2014 roku, obrazują one także tegoroczną tendencję. Wyemigrowało 155 tysięcy Włochów. Liczba imigrantów, którzy w tym samym czasie zamieszkali we Włoszech, wyniosła 92 tysiące.

Ostatnio najwięcej młodych Włochów wyjechało w poszukiwaniu pracy do Wielkiej Brytanii. Ten kierunek wybrało kilkadziesiąt tysięcy osób. Emigrują nie tylko młodzi ludzie z powodu rekordowo wysokiego bezrobocia w ich kategorii wiekowej (ponad 40 procent), ale także włoscy emeryci, którzy przenoszą się na stałe do krajów, gdzie koszty życia są znacznie mniejsze. Tam ich niewielkie, jak na włoskie warunki, emerytury pozwalają im żyć na wyższym poziomie. W ciągu czterech ostatnich lat liczba emigrantów-emerytów wzrosła o 65 procent. Preferowane kierunki to Portugalia, Hiszpania oraz kraje Ameryki Południowej.

Ponadto w dokumencie zawierającym dane statystyczne na temat imigracji zwrócono uwagę na niemal równą liczbę wszystkich włoskich imigrantów na świecie i cudzoziemców, którzy na stałe przybyli do Włoch. Jest ich po 5 milionów. Obcokrajowcy stanowią 8,2 procent ludności Włoch.

(mal)