Kobiety w Kościele, czasem także w Watykanie, bywają dyskryminowane, postrzegane jako osoby o "mniejszych wartościach intelektualnych i zawodowych" - taka ocena znalazła się na łamach watykańskiego dziennika "L'Osservatore Romano".

W najnowszym wydaniu dodatku do gazety, zatytułowanym "Kobiety, Kościół, Świat" podkreślono, że w środowisku kościelnym, także w Watykanie, na kobiety patrzy się jako na osoby "zawsze gotowe do służby, zawsze posłuszne wobec rozkazów przełożonych". Tak patrzą również inne kobiety - dodano.

W magazynie, ukazującym się co miesiąc wraz z "L'Osservatore Romano", pojawił się apel o "obalenie muru nierówności między kobietami i mężczyznami w Kościele". Jednocześnie zaznaczono, że w tej kwestii "wyjątek" na tle hierarchii stanowi papież Franciszek, bo pragnie on zmian w podejściu.

Jednym z poruszonych tematów w styczniowej edycji dodatku jest problem przemocy wobec zakonnic: zarówno seksualnej, jak i nadużywania wobec nich władzy ze strony ludzi Kościoła.

Papież przełamał milczenie w sprawie przemocy - powiedziała watykańskiemu dziennikowi siostra Jolanta Kafka, przewodnicząca Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zgromadzeń Żeńskich (UISG), polska zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej - Misjonarek Klaretynek. Podkreśliła, że ta postawa papieża "daje nam możliwość, by mówić, być - także jako UISG - miejscem wysłuchania i pomocy nie tylko w obliczu przemocy seksualnej, ale wszelkiego nadużywania władzy".

Nie ma nic gorszego niż czuć się ofiarą i nie móc znaleźć miejsca, w którym zostanie się wysłuchanym - dodała siostra Kafka. Zwróciła uwagę na konieczność zaoferowania ofiarom "wsparcia terapeutycznego i prawnego", a także właściwego przygotowania, aby "kobiety były bardziej świadome swej godności i swoich praw".

Teolog i biblistka Marinella Perroni zaapelowała w dzienniku do ludzi Kościoła: Dajcie przykład światu, także temu, który uważa się za cywilizowany, ale wciąż ma problemy z zaakceptowaniem tego, że między mężczyzną i kobietą nie ma kogoś, kto jest podmiotem i tego, kto jest przedmiotem.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Papież zniósł tajemnicę papieską ws. nadużyć seksualnych