Rada Najwyższa Ukrainy odrzuciła projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o członkostwo kraju w Unii Europejskiej. W głosowaniu projekt uzyskał poparcie zaledwie 61 spośród zarejestrowanych w sali posiedzeń 308 deputowanych. To tym bardziej zaskakujące, że ukraińskie władze z prezydentem Wiktorem Janukowyczem na czele deklarują, że integracja z UE jest jednym z priorytetowych kierunków w polityce Kijowa.

A warto dodać, że większość parlamentarna w Radzie Najwyższej kontrolowana jest przez Partię Regionów, której Janukowycz jest honorowym przewodniczącym.

Projekt uchwały w sprawie skierowania do Brukseli wniosku o członkostwo w UE złożył jeszcze w marcu przedstawiciel opozycyjnego bloku Nasza Ukraina-Ludowa Samoobrona Mykoła Katerynczuk. Dokument przewidywał zobowiązanie prezydenta Ukrainy do koordynacji działań państwa w celu jak najszybszego złożenia wniosku o członkostwo w Unii.

Ukraińskie władze oczekiwały, że podczas listopadowego szczytu Ukraina-UE Kijów i Bruksela podpiszą umowę stowarzyszeniową, ale źródła w Unii twierdzą, że potrzeba na to jeszcze co najmniej roku.