W Piacenzy znajduje się pierwsza we Włoszech szkoła całkowicie wolna od telefonów komórkowych. To liceum sportowe, którego dyrekcja postanowiła zainstalować specjalny system uniemożliwiający korzystanie z tych urządzeń.

W Piacenzy znajduje się pierwsza we Włoszech szkoła całkowicie wolna od telefonów komórkowych. To liceum sportowe, którego dyrekcja postanowiła zainstalować specjalny system uniemożliwiający korzystanie z tych urządzeń.
Zdj. ilustracyjne /Archiwum RMF FM

Rodzice uczniów liceum św. Benedykta w regionie Emilia Romania przed rozpoczęciem roku szkolnego otrzymali od dyrekcji listy z informacją, że ich dzieci nie będą mogły korzystać w szkole z komórek. Ta regulacja dotyczy nie tylko lekcji, ale również przerw.

Choć jesteśmy świadomi wielkiej przydatności telefonów komórkowych, uważamy, że korzystanie z nich staje się coraz bardziej przyczyną braku uwagi, zachowań aspołecznych i konfliktów tak w szkole, jak i w domu - napisało kierownictwo placówki w liście do rodziców. Badania pokazały, że telefony w klasach mogą mieć negatywny wpływ na wyniki uczniów - podkreślono. Wierzymy, że pozwoli to naszym uczniom być bardziej aktywnymi w klasie i przy odrabianiu lekcji - wykonując zadania będą mniej uzależnieni od technologii, a także, że nie będą zamieszani w cyberprzemoc - zauważyli autorzy listu. 

Szkoła zainwestowała w amerykański system uniemożliwiający użycie telefonii mobilnej. Składa się on m.in. ze specjalnych futerałów, do których wkłada się aparaty. Uczniowie będą w nich umieszczać telefony przed pierwszą lekcją i wyjmować po ostatniej, gdy nauczyciel wyłączy zainstalowaną blokadę.

(mn)