W przyszłą środę w Brukseli ma zostać podpisane porozumienie Rosja - Unia Europejska w sprawie handlu produktami roślinnymi. Oznacza to, że wreszcie zostanie zniesione rosyjskie embargo na polskie owoce i warzywa, które wprowadzono prawie 3 lata temu.

Porozumienie, które ma ostatecznie zakończyć rosyjskie ograniczenia w handlu z Polską, jest już parafowane. Jeśli porozumienie zostanie podpisane, to owoce jeszcze z tego sezonu pojadą do Moskwy i Petersburga. To dobre, bliskie rynki zbytu dla polskiego rolnika - zapowiada minister rolnictwa Marek Sawicki.

Jego zdaniem, postęp w rozmowach KE z Rosją był możliwy dzięki wcześniejszym, zakończonym porozumieniami rozmowom polsko-rosyjskim o zniesieniu embarga. Porozumienie UE-Rosja ma ostatecznie uregulować kwestię kontroli dopuszczalnego poziomu pestycydów w eksportowanych do Rosji produktach. Przekroczenie norm zawartości pestycydów w polskiej produkcji było jednym z powodów wprowadzenia przez Rosjan embarga.

Tym samym przestanie istnieć podstawowy powód, dla którego Polska zawetowała w 2006 roku rozpoczęcie negocjacji pomiędzy UE a Rosją w sprawie nowego porozumienia o partnerstwie i współpracy. Rosyjskie embargo na polskie produkty roślinne zostało wprowadzone w listopadzie 2005 roku.