Pomnik byłej brytyjskiej premier Margaret Thatcher został obrzucony jajkami niecałe dwie godziny po odsłonięciu. Nowy monument postawiono w jej rodzinnym mieście Grantham w środkowej Anglii.

Dziewięć lat po śmierci pani Thatcher wciąż wywołuje na Wyspach ostre kontrowersje.

Jej pomnik miał być wyrazem uznania dla wyjątkowego polityka - tak oceniały pomysł władze jej rodzinnego miasteczka. Ale niedługo po ceremonii odsłonięcia, która odbyła się bez większego rozgłosu, statuę pani Thatcher obrzucono jajkami. Zniszczeniu pomnika nie zapobiegł nawet trzymetrowy cokół, na którym stoi.

Pomnik Margaret Thatcher miał stanąć w Londynie

Podobizna byłej premier miała pojawić się w Londynie na skwerze przed budynkiem parlamentu. Ale z pomysłu tego zrezygnowano z obawy przed protestami.

Zdaniem wielu Brytyjczyków, polityka Żelaznej Damy bezpowrotnie zmieniła wizerunek Wielkiej Brytanii i wpłynęła na kształt brytyjskiego społeczeństwa.

Thatcher wspierała eurosceptyzm, który przyczynił się później do brexitu

Za jej rządów doprowadzono do prywatyzacji głównych gałęzi przemysłu i zamknięcia wielu kopalń. Powstałe w ten sposób dysproporcje regionalne doprowadziły do podziału na biedną północ i bogate południe kraju. Niektóre górnicze miasta w Walii i na północy Anglii do dziś noszą po tym ślady. Pani Thatcher prowadziła też wieloletnią walkę ze związkami zawodowymi, doprowadzając ostatecznie do znacznej utraty ich wpływów w miejscach pracy.

Jednym z największych jej osiągnięć była deregulacja rynku finansowego, co stworzyło olbrzymie możliwości, ale doprowadziło jednocześnie to moralnie wątpliwego kultu pieniądza, co popchnęło wielu młodych ludzi do szukania kariery w City, kosztem zdobywanie dalszego wykształcenia. Jedną z trwałych "zasług" Margaret Thatcher było wspieranie eurosceptycyzmu w szeregach partii Konserwatystów. Lata później ideologia ta przyczyniła się do zrealizowania brexitu.

Opracowanie: