W Luksemburgu trwa rozprawa Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom w sprawie niewykonania obowiązku relokacji. TSUE swoim wyrokiem może wymusić na Polsce przyjęcie pewnej liczby uchodźców.

Skarga Komisji Europejskiej jest bezprzedmiotowa, bo zobowiązania wynikające z decyzji o relokacji wygasły i nie obowiązują już od dłuższego czasu. Nie jest możliwe ich wykonanie nawet w przypadku niekorzystnego dla Polski wyroku - powiedział w rozmowie z RMF FM pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna z MSZ.

Polska nie przyjęła około 7 tysięcy uchodźców ze względów bezpieczeństwa. Majczyna przypomina, że nie wszystkie kraje wypełniły obowiązek relokacji.

Teraz wyrokiem TSUE możemy zostać do tego zmuszeni - ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Z rozmów naszej dziennikarki w TSUE i Komisji Europejskiej wynika, że nie można wykluczyć wymuszenia przyjęcia pewnej liczby uchodźców, mimo że przepisy już wygasły. Jeden z rozmówców w KE przypomniał, że w Grecji wciąż jeszcze są uchodźcy, którzy kwalifikują się do relokacji w Unii Europejskiej, bo przybyli do Europy, kiedy przepisy obowiązywały.

Obowiązki muszą być wykonywane, to jest jeden z fundamentów  praworządności. Drugi - to solidarność - mówiła podczas rozprawy pełnomocnik KE Zuzanna Maluskova. Wciąż jest tam kilka tysiące osób - usłyszała dziennikarka od jednego z rozmówców w KE. 

Także prawnicy w TSUE mówią, że raczej nie jest możliwy wyrok bez żadnych konsekwencji, bo byłaby to zachęta dla państw członkowskich do łamania unijnego prawa. Z punktu widzenia skuteczności orzecznictwa TSUE raczej nie jest możliwy wyrok bez wskazania na konieczność wykonania rozporządzenia, mimo że ono wygasło - usłyszała dziennikarka RMF FM.

Orzeczenia TSUE w tej sprawie należy się spodziewać jesienią w okresie kampanii wyborczej w Polsce.

Jeżeli Polska odmówiłaby zastosowania się do wyroku, który oznaczałby przyjęcie pewnej liczby uchodźców przebywających w Grecji, Komisja Europejska może wystąpić o kary. A wtedy Polska będzie postawione "pod murem", czyli będzie musiała wykonać wyrok TSUE i przyjąć pewna liczbę uchodźców albo płacić wysokie dzienne kary.

Opracowanie: