Mały, w połowie zbudowany i pokryty dachem rzymski amfiteatr z II w. n.e. odkryto w trakcie prac archeologicznych prowadzonych pod Zachodnim Murem w Jerozolimie. Izraelscy archeolodzy poinformowali agencję Reutera, że jest to pierwsze tego typu znalezisko w mieście.

Jak podała w poniedziałek agencja Reutera, zaplanowaną na dwieście miejsc, kamienną budowlę odkryto podczas wykopalisk prowadzonych poniżej korytarza przy Zachodnim Murze, który prowadził do żydowskiej Świątyni.

Zdaniem izraelskich władz archeologicznych, pierwotnie budowla przeznaczona była na miejsce widowisk muzycznych oraz spotkań rady miejskiej - i była nazywana buleuterionem.

Po raz pierwszy odsłonięto w Jerozolimie budowlę o strukturze teatralnej - i jest to niezwykle pasjonujące - powiedział agencji Reutera przedstawiciel izraelskich władz archeologicznych Joe Uziel. Jego zdaniem, "tak zaprojektowana budowla przypomina te, które wykorzystywano w czasach Jezusa".

W opinii władz izraelskich, prace nad amfiteatrem mogły zostać przerwane w II w. n.e. w wyniku żydowskiego powstania przeciw rzymskiemu panowaniu.

Znalezisko przylega do miejsca określanego przez Żydów mianem Wzgórza Świątynnego - a przez muzułmanów traktowanym jako miejsce święte, na którym zbudowano meczet Al-Aksa.


(ł)