Barack Obama podpisał ustawę, która pozwala zdeklarowanym homoseksualistom służyć w amerykańskiej armii. Dokument uchyla niepisaną zasadę "Don't Ask, Don't Tell", czyli "Nie pytaj, nie mów". Oznaczała ona, że armia nie pytała żołnierzy o orientację seksualną, a ci nie przyznawali się do niej.

Jesteśmy narodem, który ceni służbę każdego patrioty - mówił amerykański prezydent, podpisując ustawę.

Obrońcy praw człowieka porównują tę zmianę w amerykańskim prawie do upadku Muru Berlińskiego. Przeciwnicy zmiany twierdzą, że zaszkodzi ona jedności amerykańskiej armii w czasie, gdy żołnierze USA służą na misjach w Iraku i Afganistanie.