Podnosi się poziom Odry w woj. lubuskim. Rzeka przekracza stany alarmowe. To efekt odbierania przez nią dużych ilości wody z roztopó. Powoli opada poziom mniejszych rzek na popołudniu regionu.

Rano na lubuskim odcinku Odry notowano przekroczenia stanów alarmowych w przedziale od 18 do ok. 50 cm.

Rzeka będzie się podnosić, ale zmiany dobowe nie powinny być duże. Powoli zaczęły opadać mniejsze rzeki na popołudniu regionu, m.in. Bóbr i Nysa Łużycka - mówi rzecznik wojewody lubuskiego Urszula Śliwińska-Misiak. Dodaje, że w najbliższy dniach możliwe są wahania poziomu lubuskich rzek, gdyż śnieg cały czas topnieje.

Od wielu tygodni najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się na Warcie i jej dopływach, m.in. Noteci. Warta jest częściowo pokryta lodem i przekracza stany alarmowe na wszystkich wodowskazach. Spływ wody hamuje pokrywa lodowa, która występuje na odcinku kilkudziesięciu kilometrów.

W dolinie Warty dochodzi do lokalnych podtopień, wynikających z przesiąków i wysokiego stanu wód gruntowych, są uciążliwe dla mieszkańców niżej położonych terenów w dolinie Warty. Tak jest m.in. w gorzowskiej dzielnicy Zakanale, gdzie woda stoi na niektórych podwórkach i w piwnicach.