Czy światopogląd lekarza może mieć wpływ na rokowania pacjenta? Zdaniem specjalistów brytyjskiego ośrodka zajmującego się zagadnieniami zdrowia, może i to w zasadniczy sposób. Przeprowadzili oni ankietę wśród 4 tysięcy lekarzy, którzy opiekują się ludźmi u schyłku życia. Okazało się, że lekarze-ateiści są częściej gotowi pomóc umrzeć pacjentom.

Znaleźli się wśród nich neurolodzy, onkolodzy, lekarze rodzinni oraz personel, który pracuje w domach spokojnej starości. Okazało się, że lekarze będący ateistami lub agnostykami gotowi byli częściej podejmować decyzje, które przyspieszyłyby zgon pacjenta - dokładnie dwa częściej od kolegów i koleżanek, którzy przyznali się w sondażu do jakiejkolwiek wiary.

Ankieterzy ustalili również, że pochodzenie etniczne lekarzy nie ma żadnego wpływu na ich postępowanie. Wyniki tych kontrowersyjnych badań opublikowane zostały na portalu internetowym poświęconym etyce lekarskiej.

Zdaniem profesora Clive'a Seale'a, który nadzorował te prace, przekonania lekarzy mają wpływ na wykonywaną przez nich prace w podobny sposób, jak ma to miejsce w przypadku innych grup zawodowych.