Już dzisiaj Komisja Wenecka przestudiuje prawdopodobnie orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego ws. grudniowej nowelizacji ustawy o TK - dowiedział się korespondent RMF FM Marek Gładysz. Przedstawiona w orzeczeniu argumentacja ma zostać wzięta pod uwagę przy przygotowaniu ostatecznej opinii Komisji ws. zmian w TK autorstwa PiS.

Już dzisiaj Komisja Wenecka przestudiuje prawdopodobnie orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego ws. grudniowej nowelizacji ustawy o TK - dowiedział się korespondent RMF FM Marek Gładysz. Przedstawiona w orzeczeniu argumentacja ma zostać wzięta pod uwagę przy przygotowaniu ostatecznej opinii Komisji ws. zmian w TK autorstwa PiS.
Przewodniczący TK Andrzej Rzepliński (w środku) podczas ogłaszania wyroku ws. nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS /Rafał Guz /PAP

Argumentacja sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego ma być analizowana przez Podkomisję Sprawiedliwości Konstytucyjnej i Prawa Międzynarodowego, która już dzisiaj obraduje w Wenecji.

Ta sama podkomisja ma przestudiować dzisiaj również odpowiedź polskiego MSZ dotyczącą projektu opinii Komisji Weneckiej, który pod koniec lutego został upubliczniony przez media.

TK: Nowelizacja ustawy o TK - niekonstytucyjna. Ziobro: Publikacja groziłaby Trybunałem Stanu

Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niekonstytucyjna - orzekł w środę Trybunał. Dwoje sędziów zgłosiło zdanie odrębne. W ocenie polityków Prawa i Sprawiedliwości posiedzenie TK było niezgodne z prawem, a rzecznik rządu Rafał Bochenek zapowiedział, że nie będzie publikacji... czytaj więcej

Członkowie podkomisji obradują już dzisiaj w Wenecji, by przygotować opinię, która ma zostać oficjalnie przedstawiona na rozpoczynającej się jutro sesji. Taka jest po prostu procedura - powiedziała korespondentowi RMF FM Markowi Gładyszowi rzeczniczka Komisji Weneckiej Tatiana Mychelova.

Trybunał zmiażdżył PiS-owską nowelizację ustawy o TK

Przypomnijmy: w wydanym w środę orzeczeniu Trybunał uznał, że grudniowa nowelizacja ustawy o TK jest niezgodna m.in. z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji. Według TK, nowela uniemożliwiła Trybunałowi "rzetelne i sprawne działanie" i ingerowała w jego niezależność. 12-osobowy skład TK zakwestionował m.in. określenie pełnego składu jako co najmniej 13 sędziów, wymóg większości dwóch trzecich głosów dla jego orzeczeń, nakaz rozpatrywania przez TK wniosków według kolejności wpływu, wydłużenie terminów rozpatrywania spraw przez TK, możliwość wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm i brak w noweli vacatio legis.

Dwoje sędziów w zdaniach odrębnych oceniło, że Trybunał naruszył zasadę równowagi władz, powinien był orzekać w składzie 15 sędziów i działać według zapisów nowelizacji. Ich zdaniem, prezes TK nie miał podstaw, by nie dopuszczać do orzekania trzech sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm obecnej kadencji i od których prezydent przyjął ślubowanie.

Co m.in. stwierdziła Komisja Wenecka w projekcie opinii

Opinię nt. zmian w polskim TK Komisja Wenecka, która jest organem doradczym Rady Europy, wyda na prośbę szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego.

Kabały, w którą wpakował rząd minister Waszczykowski zwracając się do Komisji Weneckiej - zapewne nie dało się uniknąć. Na pewno jednak można było ją rozegrać w sposób, który nie kończyłby się żywiołowym rozpowszechnianiem tzw. mema "Kończ Waszcz, wstydu oszczędź". czytaj więcej

Pod koniec lutego resort otrzymał projekt tej opinii (upubliczniony później przez media). W projekcie tym, w konkluzjach, Komisja Wenecka wzywała wszystkie organy państwa do pełnego poszanowania i wprowadzenia w życie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Komisja zauważała z uznaniem, że wszyscy polscy rozmówcy (delegacja Komisji gościła w Polsce w pierwszych dniach lutego) wyrażali przywiązanie do Trybunału jako gwaranta nadrzędności konstytucji w Polsce, jednak - jak zaznaczyła - dopóki sytuacja kryzysu konstytucyjnego odnoszącego się do TK pozostaje nierozwiązana i dopóki Trybunał nie może wykonywać pracy w skuteczny sposób, zagrożone są nie tylko rządy prawa, ale także demokracja i prawa człowieka.

W projekcie opinii dodano, że konieczne jest znalezienie rozwiązania obecnego konfliktu wokół składu TK, a w państwie prawa jakiekolwiek rozwiązanie musi mieć za podstawę zobowiązanie do poszanowania i pełnego wprowadzania w życie orzeczeń Trybunału. Dlatego Komisja wzywała wszystkie organy państwa do pełnego poszanowania i wprowadzenia w życie orzeczeń Trybunału i w szczególności wzywała Sejm do odwołania uchwał, które podjęto na podstawie ustaleń uznanych przez Trybunał za niekonstytucyjne - chodziło o uchwały, na mocy których obecny Sejm powołał 3 sędziów TK na miejsca obsadzone wcześniej prawidłowo przez Sejm poprzedniej kadencji.

Według dokumentu, przepisy nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS, wpływające na efektywność Trybunału, powinny zostać usunięte. Podkreślono, że nie można ich usprawiedliwiać wolą wprowadzenia "pluralizmu" w składzie TK, gdyż oznacza to niezrozumienie roli Trybunału, który nie ma reprezentować ani interesów politycznych, ani partii. Według projektu, nowelizacja, zamiast przyspieszyć prace TK, będzie powodować ich poważne spowolnienie, co uczyni Trybunał nieefektywnym strażnikiem konstytucji.

(edbie)