Największy bank komercyjny w Izraelu wypłaci prawie 131 mln złotych rekompensaty spadkobiercom ofiar holokaustu, które zdeponowały w nim pieniądze przed II wojną światową. Agencja Lokalizacji i Restytucji Mienia Ofiar Holokaustu reprezentującą interesy spadkobierców ofiar, żądała pierwotnie niemal 300 mln złotych.

Ugodę zawarto po dwóch latach od chwili złożenia pozwu przez agencję, która zabiegała o uzyskanie odszkodowań za depozyty umieszczone na 3577 kontach bankowych przez osoby, które zginęły podczas nazistowskiej zagłady Żydów. Lepszy jest kompromis zawarty teraz, niż korzystniejsze nawet rozwiązanie (...) po zakończeniu procesu, wiele lat później - skomentował Noach Flug, szef centrum reprezentującego różne organizacje ocalonych z holokaustu.

Europejscy Żydzi umieszczali swoje pieniądze w Anglo-Palestine Bank, największym banku syjonistycznym w latach 30. XX wieku. Jego kontynuatorem od roku 1950 jest Leumi, który po utworzeniu państwa Izrael w 1948 roku przez pewien czas pełnił funkcję banku centralnego i stworzył izraelski system monetarny.