"Przypominam, że waszym zadaniem jest nie tylko informowanie, ale także wychowanie, a zatem służba dobru wspólnemu" - mówił papież Franciszek podczas audiencji dla ośmiu tysięcy pracowników włoskiej telewizji i radia RAI. "Każdy zgodnie ze swą rolą i odpowiedzialnością wezwany jest do tego, by czuwać nad wysokim poziom etycznym przekazu" - dodał.

Papież długo i serdecznie witał się z uczestnikami audiencji, przede wszystkimi dziećmi pracowników radia i telewizji RAI. Przypominał, że zadaniem publicznego radia i telewizji jest "służba prawdzie, dobru i pięknu". Podkreślał też, że dziennikarze powinni unikać tego, , co "wyrządza wiele krzywdy: dezinformacji, zniesławiania, kalumni".

Franciszek podkreślił, że etyczna jakość mediów jest owocem "czujnych sumień, nigdy niepowierzchownych, za to zawsze szanujących ludzi, zarówno tych, które są podmiotem informacji, jak i odbiorcami przekazu". Stwierdził też, że osoby odpowiedzialne za te media nigdy nie powinny zapominać o obowiązkach, jakie  przed nimi stoją. 

(mn)