Znacznie więcej drzew i rowerów - dużo mniej samochodów. Władze miejskie stolicy Francji oficjalnie potwierdziły stateczne szczegóły projektu "ekologicznej rewolucji" w centrum Paryża. W porównaniu do przedstawionego prawie rok temu wstępnego projektu - wprowadzono kilka zmian. Realizacja całego przedsięwzięcia potrwa jednak dłużej, niż dotąd przypuszczano.

Projekt dotyczy głównie ekologicznej transformacji sławnych Pól Elizejskich. Zamiast ośmiopasmowej ulicy - będą tylko cztery pasy dla samochodów. Szerokość jezdni zmniejszona zostanie aż o połowę, a nie o jedną trzecią - jak zapowiadano w ubiegłym roku. Jednocześnie powstaną szlaki rowerowe, chodniki dla pieszych zostaną poszerzone i zasadzone zostaną dodatkowe rzędy drzew. Zrezygnowano natomiast z nieco ekstrawaganckich - zdaniem wielu komentatorów - planów stworzenia "sztucznej plaży" wokół Łuku Triumfalnego. Inna nowością ma być zamknięcie dla samochodów pobliskiego Placu Zgody.

Władze miejskie zapowiadają również, ęe zorganizują serię konsultacji z mieszkańcami, którzy będą mogli zaproponować dodatkowe zmiany. Realizacja tego projektu będzie jednak dłuższa, niż zapowiadano to wcześniej i potrwa prawie 10 lat.