Brytyjski premier Gordon Brown przeprosił za sposób, w jaki powojenne władze potraktowały genialnego matematyka. Chodzi o Alana Turinga, który pomógł w złamaniu kodu Enigmy. Naukowiec, który przyznał się do homoseksualizmu, kilka lat po wojnie został skazany na przymusową chemiczną kastrację. Niedługo potem popełnił samobójstwo.

Brown wyraził swój żal za to, że Turing został skazany na podstawie – jak to określił – obowiązującego wówczas homofobicznego prawa. Po otrzymaniu wyroku, Turing został pozbawiony możliwości dalszej pracy dla wojska. To doprowadziło do jego depresji, a w rezultacie – odebrania sobie życia.

Turing kierował zespołem szyfrantów w Bletchley Park pod Londynem, gdzie w czasie II wojny światowej złamano kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Duża rolę w tym osiągnięciu odegrali również polscy kryptolodzy. Posłuchaj relacji korespondenta RMF FM Bogdana Frymorgena: