Stopa bezrobocia w Niemczech w maju 2009, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,2 proc. wobec 8,3 proc. w kwietniu - podał Federalny Urząd Pracy. To pierwszy miesiąc spadku, po sześciu kolejnych miesiącach wzrostu, stopy bezrobocia. Analitycy oczekiwali, że w maju stopa bezrobocia wyniesie 8,4 proc.

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła w maju zaledwie o 1 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych. Analitycy spodziewali się w maju wzrostu liczby osób poszukujących pracy o 64 tys., po wzroście w kwietniu o 57 tys. po korekcie.

Liczba osób bezrobotnych wyniosła w maju po uwzględnieniu czynników sezonowych 3,46 mln wobec 3,46 mln poprzednio. Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba ta wyniosła 3,458 mln wobec 3,585 mln poprzednio, a stopa bezrobocia wyniosła 8,2 proc. wobec 8,6 w kwietniu - podał urząd pracy.