W Berlinie odbył się milczący protest przeciwko złemu traktowaniu trzody chlewnej. Około 100 demonstrantów zebranych przed Bramą Brandenburską trzymało w rękach malutkie martwe świnki oraz zdjęcia z przeprowadzanych na nich eksperymentach.

Aktywiści organizacji "Animal Equality" działającej na rzecz równości zwierząt zebrali się przed Bramą Brandenburską w Berlinie. Protest odbywał się w całkowitej ciszy, a zebrani trzymali w rękach zwłoki martwych świnek oraz zdjęcia z eksperymentów, które są na nich przeprowadzano.

Demonstranci protestowali przeciwko złemu traktowaniu zwierząt hodowlanych, a w szczególności świń. Głównym postulatem aktywistów jest zmiana przepisów dotyczących hodowli trzody chlewnej oraz zwrócenie uwagi zwykłych ludzi na cierpienia zwirząt.

Według organizacji, która aktywnie działa między innymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Meksyku, trzoda chlewna jest bardzo źle traktowane przez większość hodowców na świecie. 

LiveLeak.com (tr)