Jeszcze tylko jeden dzień pozostał matkom prowadzącym działalność gospodarczą na złożenie wniosku do ZUS-u o umorzenie składek. Chodzi o kobiety, które od stycznia 1999 roku do końca sierpnia ubiegłego roku korzystały z zasiłku macierzyńskiego, bądź przebywały na urlopie wychowawczym i podlegały obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z powodu prowadzenia działalności gospodarczej.

Możliwość umorzenia składek powstała na podstawie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 24 kwietnia 2009 r. Wnioski w tej sprawie można było składać przez rok, od 1 września 2009 r. Dokumenty złożone po 1 września 2010 r. nie zostaną rozpatrzone - przypomina ZUS.

Umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne następuje po złożeniu wniosku oraz wymaganych dokumentów. Chodzi o należności naliczane w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym.