Jacek Bojarowicz został pełniącym obowiązki szefa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zastąpił na tym stanowisku Tomasza Rudnickiego.

Sprawy inwestycji drogowych są dzisiaj w dobrych rękach. Jacek Bojarowicz był zastępcą dyrektora GDDKiA w latach 2005-2008. Podziękowano mu za pracę w 2008 r. Całe swoje życie spędził w GDDKiA, poza kilkoma epizodami kilkuletnimi w bezpośrednim wykonawstwie, co poszerzyło zakres jego wiedzy i czyni go bardzo kompetentną osobą na tym stanowisku - oświadczył minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Jacek Bojarowicz jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, ma tytuł magistra inżyniera budownictwa drogowego. Karierę zawodową rozpoczął w 1976 r. w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Kielcach. W latach 1982-1987 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Rejonu Dróg Publicznych w Jędrzejowie. W 1987 r. przeniesiony na stanowisko zastępcy dyrektora Rejonu Dróg Publicznych w Kielcach. W latach 1990 -1998 pełnił obowiązki Naczelnego Dyrektora Okręgu Dróg Publicznych w Kielcach, a w latach 1999-2001 dyrektora biura Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach.

W wyniku kolejnych reform administracji drogowej do lipca 2002 r. pełnił obowiązki Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Krakowie, a następnie Dyrektora Oddziału GDDKiA w Kielcach. Ma uprawnienia zawodowe do projektowania dróg oraz wykonywania i nadzorowania robót drogowych i mostowych. Pełnił funkcję rozjemcy eksperta oraz inżyniera kontraktu w inwestycjach realizowanych przy udziale środków Banku Światowego i EBI. W latach 2014-2015 główny specjalista i kierownik projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Radom - Skarżysko-Kamienna.