W nocy przeszliśmy z czasu letniego na zimowy. Nad ranem wskazówki zegarów cofnęliśmy z godziny 3:00 na godzinę 2:00, a co za tym idzie, spaliśmy o godzinę dłużej. Do czasu letniego wrócimy w marcu przyszłego roku.

Dlaczego zmieniamy czas

Ustalenia dotyczące czasu letniego zostały wprowadzone przez państwa europejskie w ubiegłym wieku. Chodziło o oszczędzanie energii, w szczególności w czasie wojny i podczas kryzysu naftowego w latach 70. XX wieku.

Czy dziś przestawianie zegarów ma sens? Badania w ostatnich latach wskazywały na bardzo niewielki, poniżej 1 proc. współczynnik oszczędzania energii. Aspekt ekonomiczny jest mocno podważony. Nie ma sensu z tego punkty widzenia. Nasz tryb życia w dzisiejszych czasach jest odmienny niż ten 30, 40, 50 lat temu - powiedział nam Piotr Dunstem z Laboratorium Czasu i Częstotliwości w podpoznańskim Borówcu.

Przeciwnicy zmiany czasu - przytaczają także argument zdrowotny, że przestawianie zegarków często źle wpływa na nasze samopoczucie. 

Czy zmiana czasu ma wpływ na nasze zdrowie

Badań dotyczących wpływu zmiany czasu na zdrowie i samopoczucie człowieka jest wiele.

Dr Michał Skalski z Poradni Leczenia Zaburzeń Snu przy Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uważa, że dla zdrowych osób zmiana czasu z zimowego na letni (i odwrotnie) wiąże się co najwyżej z gorszą formą w weekend. Tacy ludzie muszą się przestawić, ale po 2-3 dniach ich mózgi uczą się godzinnego przesunięcia - i znów zasypiają albo budzą się o normalnej porze.

Lekarze znają jednak przypadki pacjentów, dla których zmiana czasu skończyła się zawałem serca.

Dr n. med. Dorota Wołyńczyk-Gmaj, psychiatra i specjalista ds. zaburzeń snu twierdzi, że nauka nie jest jednoznaczna w kwestii wpływu zmiany czasu na zdrowie. Wyniki badań są sprzeczne lub wykluczające się. Wynika to z faktu, że badania są prowadzone na różnych grupach, w różnych krajach leżących na różnych szerokościach geograficznych, i różne są metodologie tych badań. Trudno zatem jednoznacznie stwierdzić, jak zmiana wpływa na stan zdrowia człowieka - mówi.

Jak długo jeszcze będziemy przesuwać zegarki

W całej Unii Europejskiej do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października, a na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca. Tak będzie co najmniej do 2021 roku. Mimo presji opinii publicznej nie zanosi się na rezygnację z sezonowej zmiany czasu.

W marcu Parlament Europejski opowiedział się wprawdzie za zniesieniem zmiany czasu. Europosłowie chcieli, aby zmiana czasu w ostatnią niedzielę marca 2021 roku była ostatnią. Mielibyśmy na stałe zostać w czasie letnim. Nie wszystkie kraje się na to zgodziły - projekt został więc zamrożony.

Z badania CBOS wynika, że przeciwko dwukrotnej w ciągu roku zmianie czasie opowiada się ponad trzy czwarte badanych Polaków (78,3 proc.). Przeważająca większość przy przejściu na jeden czas, preferowałaby czas letni. Za tym wyborem opowiada się ponad 74 proc. respondentów.

Opracowanie: