Kilkanaście ton nielegalnych odpadów wykryli na naczepie tira na Dolnym Śląsku funkcjonariusze Straży Granicznej ze Zgorzelca. Kierowca wwiózł śmieci z Niemiec.

Według dokumentacji, w pojeździe miały znajdować się czyste odpady plastiku oraz gumy, jednak podczas kontroli znaleziono w nim sprasowaną mieszankę odpadów.

Nieprzyjemny zapach mógł jednak świadczyć o przewozie odpadów komunalnych.

Naczepa, w której znajdowały się odpady, została zabezpieczona. 

Funkcjonariusze zwrócili się o ekspertyzę do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska celem przebadania i sklasyfikowania odpadów.  

(ph)