W przyszłą niedzielę na cieszyńskim kampusie Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się wakacyjny kurs nauki języka polskiego. Organizatorzy przewidują, że zajęcia dotyczące języka, literatury i kultury naszego kraju zgromadzą ok. 200 studentów z całego świata.

Cieszyński wydział uniwersytetu gościć będzie osoby z blisko trzydziestu krajów, w tym m.in: Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, Francji, Gruzji, Japonii, Kanady, Korei, Rosji, Serbii, Szwecji, Turcji, USA, Uzbekistanu, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Szczególnie często letnią szkołę odwiedzają słuchacze z Japonii i Chin. Dla nich wyjątkowo trudnym elementem języka polskiego jest wymowa. Osobom z tych krajów kłopot sprawia m.in. prawidłowa wymowa polskiego "r" i "l". Francuzi muszą opanować polskie "h", z kolei Hiszpanom zamiast "w" często wychodzi "b". Najłatwiej nauka prawidłowej wymowy idzie studentom z krajów słowiańskich.

Na poważnie i na wesoło

Codzienny rytm miesięcznej szkoły wyznaczają przedpołudniowe zajęcia lektoratowe - łącznie 80 godzin intensywnej nauki języka polskiego. Po południu studenci uczestniczą w prowadzonych po polsku i angielsku seminariach dotyczących języka, literatury, kultury i historii Polski. Seminaria mają dwie wersje programowe: popularną i akademicką - ta druga obejmuje też współczesną sytuację polityczną i społeczną kraju.

Wieczorami odbywają się projekcje polskich filmów, gry językowe, koncerty i spotkania z zaproszonymi gośćmi. Chętni uczą się np. polskich piosenek biesiadnych.

Weekendy to czas rekreacji. Studenci wyjeżdżają wtedy na wycieczki do najciekawszych miejsc południowej Polski, m.in. do Wisły i Szczyrku, Katowic, Oświęcimia i Krakowa.

Mnóstwo atrakcji dodatkowych

Poza kanonem programowym czas studentów wypełniają zajęcia dodatkowe. Uczestnicy kursu mogą brać udział w grach i zabawach językowych, występować w teatrzyku, czy redagować okolicznościowy tygodnik. Corocznym punktem programu jest Turniej Tłumaczy. W tym roku studenci spróbują przełożyć na rodzimy język jeden z wierszy Wisławy Szymborskiej.

W czasie trwania kursu najważniejszym wydarzeniem jest jednak sprawdzian z ortografii języka polskiego. Biorą w nim udział wszyscy słuchacze kursu, goście z różnych krajów oraz studenci innych szkół języka polskiego. Osoba, która najlepiej napisze dyktando, otrzymuje tytuł Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego.

Uczniów Letniej Szkoły będzie można zobaczyć w akcji. Tradycją jest, że wszyscy studenci w tzw. Wieczór Narodów wychodzą w miasto, by wystąpić na cieszyńskim rynku. Śpiewają wtedy piosenki narodowe i serwują tradycyjne potrawy.

W tym roku Wieczór Narodów odbędzie się 15 sierpnia.