Służba Celna przed Szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży wzmocniła kontrole na granicach. W związku z tym może nastąpić wydłużenie czasu odprawy - poinformowało biuro prasowe Ministerstwa Finansów.

W szczególnym okresie zwiększonego ruchu granicznego, związanego z planowanym szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży, najważniejszym zadaniem polskiej Służby Celnej jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osób przekraczających granicę, jak i obrotu towarowego z zagranicą, a co za tym idzie podjęcie wzmożonych działań kontrolnych na wszystkich przejściach granicznych w ruchu lądowym, lotniczym, kolejowym i morskim - wskazano w komunikacie MF.

Podkreślono, że szczyt NATO to z formalnego punktu widzenia spotkanie Rady Północnoatlantyckiej na jej najwyższym szczeblu - szefów państw lub rządów, a na ŚDM może przyjechać do Krakowa nawet 2,5 mln pielgrzymów. Taki zwiększony ruch graniczny i możliwość wykorzystania tego przez organizatorów przemytu towarów niebezpiecznych (np. broni), nielegalnej migracji, przemytu towarów bez uiszczenia należności, wymusza potrzebę wzmożonych kontroli - pisze MF.

Poinformowano, że Służba Celna wzmocniła kontrolę prawidłowości obrotu towarami i technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W tym zakresie celnicy ściśle współpracują ze Strażą Graniczną. W związku z powyższymi działaniami (...) może nastąpić wydłużenie czasu odprawy na granicach. Liczymy na wyrozumiałość ze strony naszych klientów - podwyższenie standardów wspólnego bezpieczeństwa wymaga poniesienia pewnych niedogodności - czytamy w komunikacie.

Szczyt NATO, pod przewodnictwem sekretarza generalnego sojuszu Jensa Stoltenberga, odbędzie się 8-9 lipca w Warszawie. Wezmą w nim udział przywódcy państw i rządów 28 krajów członkowskich oraz państw partnerskich. Natomiast Światowe Dni Młodzieży w Krakowie odbędą się w dniach 26-31 lipca. 27 lipca wizytę w Polsce rozpocznie papież Franciszek.

(bs)