Sąd apelacyjny w Krakowie zmienił wyrok sądu pierwszej instancji uznający, że wydawca książki Pawła Zyzaka o Lechu Wałęsie częściowo naruszył dobra osobiste córki byłego prezydenta. Wydawnictwo Arcana nie musi przepraszać Anny Domińskiej. Sąd drugiej instancji obciążył też córkę Wałęsy kosztami postępowania sądowego.

Sąd pierwszej instancji nakazał wydawcy przeproszenie córki Wałęsy na całej stronie ogólnopolskiego wydania "Gazety Wyborczej" w ciągu miesiąca po uprawomocnieniu się wyroku, usunięcie wpisów w kalendarium w przyszłych wydaniach książki oraz wpłatę 5 tys. zł na rzecz Fundacji "Sprawni Inaczej" w Gdańsku.