Zgłoszenie o unoszącej się nad ziemią chmurze LPG, używanego do tankowania pojazdów, otrzymali nad ranem strażacy. Okazało się, że przewód służący do tankowania był nieszczelny. Wyciek został na szczęście szybko zatamowany.