Pokaż Bezpieczny Powrót 2012 na większej mapie

Zmiany w komunikacji miejskiej Wrocławia:

26-28 października 2012 roku 

Komunikacja tramwajowa i autobusowa

Aby ułatwić poruszanie się po mieście, już w dniach 27-28 października 2012 roku zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu autobusów: A, 118, 131, 133, 145 i 146.

W dniach 27-28 października 2012 roku będą uruchomione linie specjalne tramwajowe: E1, E2 i E8PLUS. Linie kursować będą co 20 minut w godzinach 9-18.

Na wrocławskich ulicach pojawią się także linia specjalne autobusowa 322, kursująca co 30 minut w godzinach 9-18.

Zmiany w organizacji ruchu w okolicach cmentarzy

Od 27 października 2012 r. w rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązywać będą ograniczenia w parkowaniu pojazdów. Dla komunikacji indywidualnej funkcjonuje parking niestrzeżony na 250 miejsc pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym.

W rejonie Cmentarza Grabiszyńskiego od 27 października 2012 r. od 8:00 będzie zamknięta jezdnia boczna alei gen. Józefa Hallera.

W rejonie cmentarza przy ul. Bujwida od 26 października 2012 r. zostanie zamknięta dla ruchu ulica Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych.

W rejonie cmentarza przy ul. Smętnej od 26 października 2012 r. zamknięta będzie ulica Smętna do bramy wjazdowej cmentarza.

Komunikacja 29-31 października 2012 roku

Komunikacja tramwajowa i autobusowa

W dniach 29-31 października 2012 roku, będą wprowadzone zmiany w liniach autobusów: A, 131 i 319. Linia specjalna tramwajowa E1 będzie kursować co 15 minut w godzinach 10-14 i co 12 minut w godzinach 14-17. 31 października 2012 roku, zostanie uruchomiona linia tramwajowa E9 oraz autobusowa 322.

Zmiany w organizacji ruchu w okolicach cmentarzy

W rejonie Cmentarza Osobowickiego na ulicy Łużyckiej obowiązuje ograniczenie w parkowaniu pojazdów. Dla komunikacji indywidualnej funkcjonuje parking niestrzeżony na 250 miejsc pomiędzy cmentarzem, a nasypem kolejowym
Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie bezpłatny parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej. Parking funkcjonować będzie w dniach od 31 października do 2 listopada 2012r. w godz. 6.00 - 20.00 - parking bezpłatny.

W rejonie Cmentarza Grabiszyńskiego będzie zamknięta jezdnia boczna alei gen. Józefa Hallera.

W rejonie cmentarza przy ul. Bujwida zostanie zamknięta dla ruchu ulica Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych.

W rejonie cmentarza przy ul. Smętnej zamknięta będzie ulica Smętna do bramy wjazdowej cmentarza.

1 listopada 2012 roku zmiany będą dotyczyć linii: A, 118, 123, 129, 131, 133, 145, 146. Zmienią się lokalizacje niektórych przystanków.

Specjalne linie tramwajowe: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8PLUS i E9 będą kursować co 10 minut w godzinach 8-18 i co 20 minut w godzinach 18-20.

Specjalne linie autobusowe 301, 322, 329 i 334 kursować będą z częstotliwością co 15 minut w godzinach 8-18 oraz co 30 minut w godzinach 18-19. Natomiast linie 330, 335 kursować będą z częstotliwością co 30 minut w godz.8-19.

Cmentarz Osobowicki:

1 listopada 2012 r. zamknięte dla ruchu kołowego ogólnodostępnego z wyjątkiem pojazdów komunikacji zbiorowej i TAXI będą ulice:
- Osobowicka - na odcinku od mostu Osobowickiego do mostu Milenijnego,
- Bezpieczna,
- Łużycka,
- Jugosłowiańska oraz przyległe ulice osiedla Różanka,
- Władysława Reymonta - na odcinku od ulicy Kleczkowskiej do ulicy Na Polance.

Dla potrzeb komunikacji indywidualnej zorganizowany zostanie bezpłatny parking na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej. Parking funkcjonować będzie w dniach od 31 października do 2 listopada 2012r. w godz. 6.00 - 20.00 - parking bezpłatny.

Cmentarz Grabiszyński:

1 listopada 2012 r. od godz 7.00 zamknięta dla ruchu kołowego, z wyjątkiem komunikacji zbiorowej i TAXI, będzie ulica Grabiszyńska na odcinku od ulicy Ostrowskiego do ulicy Jordanowskiej. Na ulicy Ostrowskiego od ulicy Grabiszyńskiej do łącznika Ostrowskiego i Klecińskiej będzie możliwy ruch tylko w jednym kierunku. Ulica Ostrowskiego pozostanie dwukierunkowa wyłącznie dla pojazdów komunikacji zbiorowej.

Postój TAXI wyznaczono przy ulicy Fiołkowej.
Parking będzie przy ulicy Klecińskiej - parking bezpłatny na terenie firmy FAT parking ogólnodostępny,

Cmentarz Św. Ducha przy ul. Bardzkiej

W rejonie cmentarza zorganizowany będzie parking płatny na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami Chemia - Wrocław S.A. przy ulicy Buforowej 2.
Na ulicy Morwowej zostanie wprowadzony 1 listopada 2012 r. jeden kierunek ruchu od ulicy Bardzkiej do ulicy Tarnogajskiej.

Cmentarz Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida


1 listopada 2012 r. zamknięte będą dodatkowo ulice:
- Bujwida na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych,
- Sopocka,
- Liskego,
- Czerwonego Krzyża.

Cmentarz Św. Rodziny przy ul. Smętnej


1 listopada 2012 r. dodatkowo zamknięte będą ulice:
- Smętna,
- Narcyzy Śmichowskiej,
- Emilii Plater,
- Partyzantów - na odcinku od ulicy Monte Cassino do ulicy Smętnej,
- Adama Mickiewicza (jezdnia boczna).

Cmentarz przy ul. Złocieniowej,

1 listopada 2012 r. zamknięty będzie ślepy odcinek drogi dojazdowej do cmentarza od strony ulicy Starodębowej oraz ulicę Przylaszczkową od strony ulicy Malwowej.

Na cmentarzach przy ulicach
- Jerzmanowskiej,
- Trzmielowickiej,
- Zabrodzkiej,
- Gorlickiej,
- Działkowej,
- Kiełczowskiej

Wprowadzone będą zakazy zatrzymywania się pojazdów w bezpośrednim sąsiedztwie nekropolii.

Komunikacja 2 listopada 2012 roku

Komunikacja tramwajowa i autobusowa

2 listopada 2012 roku, będą wprowadzone zmiany w liniach autobusów: A, 131 i 319. Linia specjalna tramwajowa E1 będzie kursować co 15 minut w godzinach 10-14 i co 12 minut w godzinach 14-17. Zostanie także uruchomiona linia tramwajowa E9 oraz autobusowa 322.

Komunikacja 3-4 listopada 2012 roku

Komunikacja tramwajowa i autobusowa

W dniach 3-4 listopada 2012 roku, będzie kursować tramwaj linii E1 co 20 minut w godzinach 9-17 oraz autobus 322 co 30 minut w godzinach 9-18. Zmiany będą dotyczyły jeszcze linii autobusowych A i 131.