Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami, która ma umożliwić przekazywanie dotacji z budżetu województw do Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.

Za odrzuceniem uchwały Senatu zagłosowało 222 posłów, przeciw było 221, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przygotowana przez posłów PiS nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami umożliwia przekazywanie z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych dla WORD-ów na realizację zadań publicznych. Dotacje mają być limitowane poprzez wprowadzenie ograniczenia ich wysokości do 50 proc. kosztów działalności ośrodka związanych z realizacją tych zadań.

Po zmianie przepisów warunki wynagradzania egzaminatorów nie byłyby określane - tak jak dotychczas - w rozporządzeniu ministra, tylko w uchwale sejmiku województwa. Jednocześnie wysokość opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej z kategorii prawa jazdy nie mogłaby przekroczyć 50 zł, a za część praktyczną 200 zł lub 250 zł w zależności od kategorii. Maksymalne stawki opłat miałyby być co roku korygowane w oparciu o średnioroczny wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS. Obecnie opłata za przeprowadzenie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy na samochód osobowy wynosi 30 zł, a egzaminu praktycznego 140 zł.

Nowelizacja wywołała dyskusje podczas prac w Senacie, który w środę zdecydował o jej odrzuceniu. Przedstawiciele KO - powołując się na opinię senackich legislatorów - argumentowali, że nowe przepisy mogą być niezgodne z konstytucją. Zwracali uwagę, że nie ma obecnie prawnej możliwości, aby to sejmiki województw przekazywały dodatkowe środki do WORD-ów. Wskazywali, że nie jest to zadanie samorządów tylko państwa. 

Senatorowie PiS tłumaczyli, że WORD-y to samorządowe osoby prawne, które są nadzorowane przez zarządy województw, a nowelizacja poszerzy uprawnienia samorządów, dając im m.in. możliwość dotowania działalności bieżącej i inwestycyjnej WORD-ów, czego w obecnych przepisach nie ma.

Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.