Papież Franciszek mianował biskupem polowym Wojska Polskiego dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej Wiesława Lechowicza. "Przyjmuję decyzję Ojca Świętego Franciszka z pokorą, z posłuszeństwem i z nadzieją" - powiedział bp Lechowicz.

Poprzednikiem bpa Wiesława Lechowicza na stanowisku biskupa polowego Wojska Polskiego był bp Józef Guzdek, który 16 lipca 2021 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą białostockim.

Decyzję papieża ws. mianowania nowego biskupa polowego Wojska Polskiego abp Józef Guzdek ogłosił w czasie gali Benemerenti Ordynariatu Polowego w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Przyjmuję decyzję Ojca Świętego Franciszka z pokorą, z posłuszeństwem i z nadzieją - powiedział bp Wiesław Lechowicz. Podkreślił, że w decyzji papież rozpoznaje wolę Boga. Przyjmuję z posłuszeństwem, ponieważ całe moje życie jest świadectwem tego, że człowiek dobrze wychodzi na tym, jeżeli jest posłuszny Panu Bogu - dodał. 

Kim jest Wiesław Lechowicz - nowy biskup polowy Wojska Polskiego?

Bp Wiesław Lechowicz ma 59 lat. Biskupem jest od ponad 14 lat, z czego ponad 10 pełni funkcję Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Od września 2014 roku jego biuro działa przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Bp Wiesław Lechowicz wchodzi także w skład Komisji KEP ds. Duchowieństwa, Komisji KEP ds. Duszpasterstwa oraz jest członkiem Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych i Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Jest też członkiem Międzynarodowej Katolickiej Komisji ds. Migracji (ICMC).

We wrześniu 2021 roku bp Wiesław Lechowicz został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego i za działalność na rzecz środowisk polonijnych.