"Olsztyn i Elbląg to doskonałe miejsca do ulokowania centrów usług biznesowych. Dostęp do wykwalifikowanej kadry, niskie koszty i powiększające się zasoby nowoczesnych powierzchni biurowych oraz specjalne strefy ekonomiczne o najwyższych w kraju ulgach podatkowych zachęcają do inwestowania właśnie w tym regionie" - mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Polska jest obecnie oceniana jako dobra lokalizacja dla centrów różnego rodzaju usług biznesowych (BPO, SSC, ITO, R&D). Według raportu Cushman&Wakefield z 2015 r. "Where in the World? Business Process Outsourcing (BPO) & Shared Service Location Index" nasz kraj znajduje się na wysokiej, 18 pozycji wśród najlepszych miejsce dla usług outsourcingowych.

Już teraz trafia tu prawie 40% inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jak podaje PAIiIZ (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych) w Polsce jest łącznie 659 różnego typu centrów usług biznesowych. Do końca 2015 r. w sektorze tym ma pracować ok. 170 tys. osób.

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Dużą zachętą dla inwestorów jest najwyższy w kraju poziom pomocy publicznej. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferują firmom prowadzącym biznes w ramach stref najwyższe w skali kraju ulgi podatkowe - dodaje marszałek województwa. Wynoszą one od 50% dla dużych firm do 70% dla małych - przekonuje. Przy Urzędzie Marszałkowskim działa Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, które służy wszelką pomocą inwestorom zamierzającym ulokować w regionie swój biznes.

Nowe powierzchnie biurowe

W regionie stale rozwija się rynek nowoczesnych powierzchni biurowych. Obecnie jest to łącznie ok. 60 tys. m2, z czego dostępnych jest ok. 12 tys. m2. Ceny wynajmu powierzchni biurowej są niewysokie (najwyższe czynsze transakcyjne wahają się
od 8-12 euro miesięcznie za m2). Nie bez znaczenia jest też atrakcyjność samego regionu, zapewniająca wysoką jakość życia oraz doskonałe warunki do rekreacji i wypoczynku wśród lasów i jezior.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego prowadzi obecnie kampanię informacyjno-promocyjną "Warmia i Mazury Pro-Invest 2015“. Łączna wartość kampanii, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, to 6 mln zł.