Podzielam opinię ministra obrony Tomasza Siemoniaka w sprawie odwołania szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Janusza Noska - powiedział oświadczył premier Donald Tusk. O rozpoczęciu procedury odwołania szefa SKW poinformowano w piątek. Wniosek o odwołanie generała złożył szef MON Tomasz Siemoniak.

Procedura została wszczęta, podzielam opinię ministra obrony narodowej i jestem przekonany, że procedura zostanie konsekwentnie wykonana do końca, czyli konsekwencją tego będzie zmiana na stanowisku szefa SKW - powiedział premier podczas konferencji prasowej w Gdyni.

Zgodnie z ustawą o SKW i Służbie Wywiadu Wojskowego szefów tych służb premier powołuje i odwołuje na wniosek ministra obrony po zasięgnięciu opinii prezydenta, Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz sejmowej speckomisji.

Dobrym zwyczajem, czy wręcz zasadą, jest niekomentowanie spraw, które dotyczą działalności służb specjalnych, a w szczególności spraw personalnych. Właściwym gremium do przedstawienia uzasadnienia jest Kolegium Służb Specjalnych i sejmowa komisja ds. służb i tam będę miał okazję szerzej się wypowiedzieć na ten temat - powiedział z kolei Siemoniak.

Według kalendarza prac sejmowej speckomisji najbliższe jej posiedzenie planowane jest na czwartek 26 września.

Odwołanie Noska może mieć związek z nieprawidłowościami związanymi z ustawianiem przetargów na ochronę lotniska w Malborku (Pomorskie).