Dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące skarg na przewlekające się załatwienie spraw w urzędach. Umożliwią one ukaranie pracowników administracji, którzy odpowiadają z zwłokę - przypomina "Nasz Dziennik".

Skomplikowaną i długotrwałą drogę do ukarania nierzetelnych czy leniwych urzędników zastąpiła uproszczona procedura.

Dotychczasowe petent musiał przejść długą i uciążliwą drogę, by uzyskać zadośćuczynienie za błędne postępowanie urzędnika. Teraz znacznie skrócona została droga odwołania.

Prawnicy nie liczą jednak na to, by nowe regulacje spowodowały diametralne zmiany w podejściu urzędników do petentów i postawiły tamę rozpasanej biurokracji. Ich zdaniem przepisy o odpowiedzialności urzędników w Polsce są tak konstruowane, by efekt w postaci sankcjonowania nieudolności urzędniczej był ograniczony.