Gimnazjum i pięć liceów profilowanych zostanie zlikwidowanych w Toruniu. Powód? Brak zainteresowania nauką w tych placówkach. Decyzję o zamknięciu szkół podjęła rada miasta.

W nadchodzącym roku szkolnym rozpocznie się likwidacja Gimnazjum nr 30. Obecnie pobiera w nim naukę 49 uczniów w klasach drugiej i trzeciej, a pierwsza klasa nie powstała z powodu braku chętnych. Uczniowie przyszłej klasy trzeciej będą mogli dokończyć naukę w dotychczasowej szkole.

Jednocześnie zostanie rozwiązany Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, w skład którego wchodzi likwidowane gimnazjum i III Liceum Ogólnokształcące. Liceum będzie funkcjonowało jako samodzielna jednostka, a dotychczasowy obwód gimnazjalny nr 30 zostanie włączony do obwodu gimnazjalnego nr 29.

Z wykazu placówek oświatowych miasta znikną licea profilowane I, IV, V i XIII, a także liceum profilowane dla pracujących. Będzie to usankcjonowanie samoistnego wygaszania tych szkół. W bieżącym roku szkolnym, spośród formalnie likwidowanych liceów, tylko I Liceum Profilowane prowadziło 23-osobowa klasę trzecią.

Licea profilowane powstały w wyniku reformy edukacji w 2002 r. W założeniach szkoły tego typu miały uczyć zarówno zawodu, jak i dawać średnie wykształcenie. W praktyce okazało się, że licea profilowane właściwie nie uczyły zawodu i nie przygotowywały do matury. Zainteresowanie nauką w tych szkołach nigdy nie było duże, a w kolejnych latach coraz bardziej słabło.