Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 6 osobom w sprawie budowy zamku w Stobnicy koło Obornik Wielkopolskich. Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. inwestorzy, przedstawiciele miejscowego nadzoru budowlanego i architekt konstrukcji.

Akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom, związanym z budową tzw. zamku w Stobnicy (Wielkopolskie) skierowała do sądu Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Oskarżeni urzędnicy i przedstawiciele firmy budującej w Stobnicy nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw.


Inspektor Nadzoru Budowlanego z Obornik Iwona P. odpowie przed sądem za dwukrotne nadużycie uprawnień. Dwoje urzędników z obornickiego starostwa z kolei za niedopełnienie obowiązków, przez niedokładną weryfikację dokumentów złożonych przez inwestora. Dwóch inwestorów Dymitr N. i Paweł N. prokurator oskarżył o poświadczenie nieprawdy, złożenie fałszywego oświadczenia o prawie do posługiwania się nieruchomością oraz realizowanie wbrew zakazowi budowy na obszarze Natura 2000. Architekt Waldemar S. odpowie natomiast za działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Oskarżeni mają zakaz opuszczania kraju i zakaz porozumiewania się ze sobą. Musieli też wpłacić kaucję w wysokości od 10 do 200 tys. złotych. Oskarżeni urzędnicy zostali też zawieszeni w czynnościach służbowych.

Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu pierwszej rozprawy.

Inwestycja poznańskiej spółki D.J.T. jest prowadzona na obszarze Natura 2000. Powstający w Puszczy Noteckiej obiekt ma liczyć 14 nadziemnych kondygnacji i mieć kilkudziesięciometrową wieżę. W sierpniu 2018 r. minister środowiska polecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wszczęcie pilnej kontroli procesu wydania decyzji dotyczących budowy. Sprawa została skierowana do prokuratury, zaczęło też ją badać CBA.