To badanie powinno dać rządzącym do myślenia. 53 procent Polaków uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku - wynika z sondażu TNS Polska.

55 proc. badanych uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu. 39 proc. jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 17 proc. - głęboki.

35 proc. respondentów uważa, że polska gospodarka rozwija się. Według 32 proc. ankietowanych jest to powolny rozwój. O dynamicznym rozwoju przekonanych jest 3 proc. badanych, a 10 proc. nie miało na ten temat zdania.

Prawie połowa Polaków (43 proc.) uważa, że następne trzy lata nie przyniosą zmiany, jeśli chodzi o materialne warunki życia. Przeciwnego zdania jest 21 proc. badanych; 29 proc. uważa, że warunki życia ulegną pogorszeniu.

Zdecydowana większość respondentów (69 proc.) uważa, że znalezienie pracy w naszym kraju jest trudne bądź w ogóle niemożliwe. Większość z tych osób (52 proc.) jest zdania, że trudno obecnie jest znaleźć jakąkolwiek pracę, a 17 proc. badanych uważa, że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia.

Sondaż TNS Polska został zrealizowany w dniach 16-21 stycznia tego roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.