Na Prawo i Sprawiedliwość (razem z Solidarną Polską i Porozumieniem) chce głosować 39 proc. badanych – wynika z najnowszego sondażu Kantar. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska, na którą głos zamierza oddać 26 proc. badanych.

Trzecie miejsce w sondażu zajęła Lewica (11 proc.), a czwarte Polskie Stronnictwo Ludowe-Koalicja Polska (8 proc.). 6 proc. respondentów chce głosować na Konfederację. 

W porównaniu do wyników z poprzedniego miesiąca, w grudniu wszystkie partie utrzymują poparcie na podobnym poziomie. W przypadku Zjednoczonej Prawicy nastąpił nieznaczny wzrost poparcia o 1 pkt proc. Podobny, nieznaczny wzrost odnotowywała Lewica oraz PSL. Poparcie Koalicji Obywatelskiej spadło o 1 pkt proc., zaś poparcie dla Konfederacji się nie zmieniło.


66 proc. respondentów deklaruje chęć udziału w wyborach do Sejmu, przy czym 28 proc. badanych jest zdecydowana w tej kwestii, a 38 proc. z respondentów raczej planuje głosowanie. Przeciwne stanowisko wyraża 25 proc. badanych; 12 proc. osób z tej grupy zapowiada, że raczej nie pójdzie głosować, a 13 proc. deklaruje, że zdecydowanie nie weźmie udziału w wyborach. 9 proc. Polaków jeszcze nie wie, czy odda swój głos w wyborach.

Kantar przeprowadził sondaż w dniach 6 - 11 grudnia 2019 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 971 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Preferencje partyjne były obliczane dla próby 646 osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach.