Delegaci uroczystego zjazdu NSZZ "Solidarność" przyjęli w poniedziałek w Gdyni uchwałę o ustanowieniu błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki patronem związku. Formalną decyzję w tej sprawie musi jednak wydać Stolica Apostolska.

Wsłuchując się w słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który stwierdził, że ofiarna posługa i męczeństwo ks. Jerzego Popiełuszki są szczególnym znakiem zwycięstwa dobra nad złem, pragniemy w swoim codziennym działaniu na rzecz dobra wspólnego kierować się tą zasadą - napisali związkowcy w uchwale.

Opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, w 30. rocznicę powstania NSZZ "Solidarność", wyrażamy wdzięczność Bogu za odzyskaną wolność, a także wyniesienie do chwały ołtarzy błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki - męczennika za wiarę, kapelana Solidarności - podkreślili.