Osiem, dopiero co powieszonych, tablic wjazdowych w języku polskim wandale zamazali farbą. Gmina dostała na nie pieniądze od rządu, bo mieszka tam ponad 10 procent Polaków. Zarówno Polacy jak i Czesi przekonują jednak, że nie ma żadnego poważnego sporu, a niszczenie tablic to jedynie akty wandalizmu.

Chuligańskie wybryki niestety ciągle się powtarzają. Polskie tablice na Zaolziu niszczone są regularnie od wielu lat. Władzie Gnojnika zdemontowały już zniszczone znaki. Po wyczyszczeniu mają zostać ponownie powieszone.