Powstanie w Bydgoszczy jednostki operacyjnej NATO - Force Integration Units (NFIU) - zapowiedział szef MON Tomasz Siemoniak. Ma ona rozpocząć działalność w połowie kwietnia. W czerwcu ma być w pełni gotowa do ćwiczeń tzw. szpicy.

Zgodnie z postanowieniami szczytu NATO w Newport NFIU będzie elementem Połączonych Sił Zadaniowych Bardzo Wysokiej Gotowości (Very High Readiness Joint Task Force - VJTF), czyli tzw. szpicy.

Siemoniak podkreślił, że na siedzibę wybrano Bydgoszcz z tego względu, że jest to drugi po względem wielkości, po Warszawie, garnizon w Polsce i mieszczą się tu inne jednostki NATO.  Startu honorowego nie będzie, będzie start ostry, bo planujemy ćwiczenia (...) „szpicy” w czerwcu, z użyciem wojsk. Będą to ćwiczenia Noble Jump, jednostka musi działać na pełnych obrotach - zaznaczył wicepremier.
 
Rolą jednostek NFIU, które powstaną w Bułgarii, Estonii, Polsce, Rumunii oraz na Litwie i Łotwie, będzie współdziałanie w czasie ewentualnego przemieszczania wojsk NATO na kontynencie. Będą to jednostki łącznikowe, koordynujące ćwiczenia i zajmujące się wspólnym planowaniem, a w razie konieczności mające ułatwić przyjęcie VJTF na terytorium danego państwa. W skład NFIU będzie wchodził personel zarówno z państwa gospodarza, jak i z innych krajów NATO.
 
Naszą ambicją jest to, żeby jednostka integracyjna w Bydgoszczy była najlepsza ze wszystkich, które powstaną na wschodzie Europy - podkreślił wicepremier.
 
Bydgoska jednostka NFIU powstanie w kompleksie, kiedyś należącym do Pomorskiego Okręgu Wojskowego, gdzie mieści się również Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Jednostka tymczasowo będzie się mieścić w pomieszczeniach centrum, a po przeprowadzeniu modernizacji przeniesie się do oddzielnego obiektu.
 
O utworzeniu w ramach Sił Odpowiedzi NATO tzw. sił zadaniowych bardzo wysokiej gotowości, nazywanych szpicą, zdecydowano na szczycie NATO w Newport we wrześniu ubiegłego roku. Mają one osiągnąć wstępną gotowość operacyjną na początku roku 2016, a pełną - rok później. Rolę tymczasowej "szpicy" w tym roku pełnią żołnierze lądowego komponentu sił odpowiedzi NATO - przede wszystkim z Niemiec, Holandii i Norwegii - wspierani przez elementy sił morskich i powietrznych, głównie z Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Belgii. 

(mpw)