Osoby homoseksualne nie mogą być rodzicami zastępczymi i prowadzić rodzinnych domów dziecka - zdecydowali senatorowie. Senat poparł poprawkę senatora Piotra Kalety z PiS zgłoszoną do ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Za było 39 senatorów, 37 głosowało przeciw.

Kaleta chciał też, aby osoby o orientacji homoseksualnej nie mogły być także asystentami rodziny, ale tej poprawki senatorowie nie poparli.

Senat chce również, aby MPiPS przedstawiało rokrocznie obu izbom parlamentu informację o realizacji ustawy. Nowe przepisy wprowadzają funkcję asystenta rodziny, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu domu i innych codziennych czynnościach. Jeśli konieczne będzie odebranie dzieci z rodziny biologicznej, powinny one trafiać do "rodzinnej pieczy zastępczej", czyli rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.