Z ustawy refundacyjnej zniknie zapis dotyczący przekazywania przez firmy farmaceutyczne 3 proc. zysku z refundacji leków. Takie jest założenie senackiej poprawki, którą dziś przyjął Sejm.

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadza urzędowe ceny i marże na leki finansowane ze środków publicznych. Ustawa ta, wchodząca w skład rządowego pakietu zdrowotnego, budziła najwięcej kontrowersji.

Posłowie przyjęli senacką poprawkę, zakładającą wykreślenie z ustawy refundacyjnej zapisu dotyczącego przekazywania przez firmy farmaceutyczne 3 proc. z zysku z refundacji. Pieniądze miały być przeznaczane na badania niekomercyjne - m.in. porównywanie leków generycznych. Zapis ten budził zastrzeżenia m.in. senackiej komisji ustawodawczej; komisja kwestionowała jego konstytucyjność.

Również prezydent Bronisław Komorowski wystosował na początku kwietnia list do premiera Donalda Tuska i przedstawił w nim swoje wątpliwości dotyczące ustawy - chodziło głównie o zapis w sprawie 3-proc. opłaty od zysku z refundacji leków