"Nie lękajcie się. Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi", "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi", "Nie ma wolności bez solidarności! Dzisiaj wypada powiedzieć: nie ma solidarności bez miłości - więcej! - nie ma przyszłości człowieka i narodu", "Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia" i słynne rozmowy z młodymi ludźmi na Franciszkańskiej 3. "Ja się was pytam: idziecie spać? Ja idę. Dobranoc". Te słowa Jana Pawła II przeszły do historii.

Długa droga papieża Polaka zaczęła się w Wadowicach. 

Papież o Wadowicach

Jan Paweł II był papieżem przez 26 lat. Karol Wojtyła był pierwszym od szesnastego wieku papieżem, który nie pochodził z Włoch. Wiedział co to cierpienie. Zmagał się m.in. z chorobą Parkinsona. W swoich wypowiedział wielokrotnie mówił o cierpieniu, a także o śmierci.

Zawsze podkreślał, że człowiek chory nie może być wykluczony ze społeczeństwa.

"Jest tylko jedna rada. Pan Jezus"

Jan Paweł II często prosił o modlitwę w swojej intencji. Zarówno za życia, jak i już po jego śmierci. Zawsze również podkreślał, że warto przeżyć życie, aż do jego naturalnego końca.

"Nieustawajcie w modlitwie"

Papież-Polak wielokrotnie pielgrzymował do ojczyzny. Rozstania zawsze były bolesne. Tak było również w 1979 roku, gdy kończyła się pierwsza pielgrzymka do Polski.

Pożegnanie z Krakowem

Droga Karola Wojtyły jako zwierzchnika Kościoła katolickiego rozpoczęła się w październiku 1978 roku. Wtedy zgromadzeni na Placu Świętego Piotra usłyszeli "Habemus Papam".

"Habemus Papam"

Karol Wojtyła po wyborze na papieża nazywany był "przybyszem z dalekiego kraju". Jan Paweł II sam o sobie żartował, że stał się polską zgubą w Rzymie.

"Jeszcze coś Wam powiem..."

Papież-pielgrzym odwiedził ponad sto krajów, był na wszystkich kontynentach. Zawsze podkreślał, że najwyższą wartością jest dobro człowieka. Ludzi zjednywał sobie serdecznością i bezpośrednim zachowaniem. Niezapomniane pozostaną rozmowy z młodzieżą pod słynnym oknem na Franciszkańskiej 3 w Krakowie.


"Jakby się ktoś pytał Franciszkańska 3"

Odbywające się od 1979 roku spotkania na Franciszkańskiej, stały się tradycją papieskich pielgrzymek do ojczyzny.

"Od pierwszego spotkania, tu w tym oknie..."

Jan Paweł II wracał też do Wadowic, swojego rodzinnego miasta. Zachował w pamięci wszystkie miejsca.

"Tutaj chodziliśmy na kremówki"

Papież zawsze podkreślał, że najważniejszym zadaniem Kościoła jest troska o najsłabszych. Takie właśnie przesłanie wybrzmiało w czasie papieskiej wizyty w Krakowie w 2002 roku.

"Kościół zawsze przypomina..."

Wiele miejsca w swoich wypowiedziach Jan Paweł II poświęcał miłości.

"Trzeba spojrzenia miłości..."

Silny głos w obronie najsłabszych i potrzebujących to jeden z nieodłącznych elementów pontyfikatu Jana Pawła II. Papież wielokrotnie podkreślał, że nikomu nie może być obojętny los ludzi, żyjących w coraz większym ubóstwie.

"Żeby dostrzec obok siebie brata..."

Nie wolno zapominać o drugim człowieku – powtarzał  Jan Paweł II. 


"Nie może być obojętny los, tych którzy pozostają bez pracy"

W 1979 roku wzywał do zmian w Polsce, choć wtedy nikt w taką możliwość nie wierzył.

"Niech stąpi Duch Twój"

Jan Paweł II mówił, na jakich podstawach nowa Polska i nowy świat powinien być budowany. Powtarzał, że zasady są proste i jednoznaczne, a zawarte w dekalogu.

"Jam jest Pan Bóg Twój"

Podczas tradycyjnych audiencji w Watykanie papież potrafił natychmiast włączyć się w żywiołową rozmowę z wiernymi. Nie brakowało mu oryginalnych pomysłów, jak chociażby improwizowanej pastorałki.

Jan Paweł II śpiewa o ukochanym Podhalu

Karol Wojtyła kochał góry. Wielokrotnie demonstrował świetną znajomość górskich szlaków. Tak było podczas podczas mszy w Starym Sączu w trakcie pielgrzymki w 1999 roku.

"A teraz jeszcze powtórka z geografii"

A polski papież był także najsłynniejszym polskim góralem. "Szczęścia i zdrowia tego wam życzymy, coby Wam Pan Jezus błogosławił" - śpiewały w Zakopanem w 1997 roku wzruszonemu papieżowi góralskie dzieci:

Górale śpiewają dla Jana Pawła II

Choć umiłował góry, odwiedzał wszystkie zakątki Polski – Małopolskę, Śląsk, Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Mazury, Pomorze, Mazowsze. Wszystkich zaskoczył na Śląsku, gdy zaczął mówić gwarą.

"Bóg zapłać za waszą świętą cierpliwość do papieża"

Mówiąc o papieżu, nie można nie wspomnieć o jego wielkiej miłości do młodzieży. To właśnie ona, jego zdaniem, może odnowić i ulepszyć świat. Na spotkania z Janem Pawłem II przychodziły miliony ludzi wszystkich ras i kultur. Przyciągała ich magia i wielkość tego człowieka. Sam papież nieraz apelował do młodzieży, aby pamiętała, co jest najważniejszą treścią życia.

"Musicie dobrze rozważyć..."

Pontyfikat Jana Pawła II wielokrotnie był wielkim wołaniem o wolność, której w Polsce tak bardzo brakowało w trudnych czasach stanu wojennego. Właśnie wtedy papież, mimo niechęci władz, bardzo odważnie i pełnym głosem apelował o wolność. Inspiracją stało się dla Polaków poparcie, jakiego Jan Paweł II udzielił „Solidarności”. Papież podkreślał, że głoszona przez nią idea, jest dumą całej Polski.

"Słowo Solidarność..."

Mimo odbycia podróży do wielu zakątków świata, Jan Paweł II doskonale pamiętał swoje rodzinne miasto – Wadowice. Tam, jak mówił, dla niego wszystko się zaczęło.

"A dom był tutaj. Za moimi plecami"

Jan Paweł II nie unikał tematu śmierci. Jednak zawsze dodawał otuchy wszystkim, którzy niepokoili się o jego stan zdrowia. Przekonywał, że wiara zawsze jest silniejsza od słabości i cierpienia, a nawet od samej śmierci.

"Jam jest Zmartwychwstanie i Życie"

Papieskiego nauczania, wygłaszanego zawsze silnym i zdecydowanym głosem, słuchaliśmy przez ponad pół wieku. Teraz najważniejsze jest, by dochować mu wierności i nie zapomnieć słów Jana Pawła II.

"Miłość jest..."

Papieski pontyfikat obfitował także w piosenki - towarzyszyły mu one podczas każdej pielgrzymki do Polski, towarzyszyły mu i teraz, podczas modlitw w jego intencji na ukochanym Podhalu.

Górale śpiewają dla papieża

(ug)