Lotnictwo wojskowe musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa i procedur, to także zobowiązanie wobec tragicznie zmarłych w katastrofach w Mirosławcu i Smoleńsku - powiedział dowódca Sił Powietrznych gen. broni Lech Majewski podczas obchodów 3. rocznicy katastrofy samolotu CASA. Zginęło wówczas 20 osób.

Mając w pamięci tamto tragiczne wydarzenie, musimy w Siłach Powietrznych uczynić wszystko, aby nigdy w przyszłości podobne tragedie nie miały miejsca - powiedział Majewski.

Dodał, że po katastrofie opracowano nowe zalecenia, jednak same, najlepsze nawet, zapisy i dokumenty nie wystarczą. (...) Równie ważna, a może najważniejsza jest świadomość, że na każdym z nas spoczywa ogromna odpowiedzialność za bezpieczne wykonywanie zadań, za zdrowie i życie lotników - powiedział.

Dodał, że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa będzie dowodem na to, że rozumiemy zobowiązanie wobec niezapomnianych, utraconych sprzed trzech lat, ale i tych spod Smoleńska.

Majewski podkreślił, że przestrzeganie przepisów i procedur musi stać się stałą normą i świętą zasadą w lotnictwie wojskowym. (...) Tylko wtedy możemy liczyć na sukces i zatarcie obecnej opinii na temat lotnictwa wojskowego - dodał.