Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał złożył na ręce premiera Mateusza Morawieckiego dymisję. Została ona przyjęta.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał złożył na ręce premiera Mateusza Morawieckiego dymisję. Została ona przyjęta.
Marek Niechciał / Tomasz Gzell /PAP

Jak zaznaczył UOKiK, złożenie dymisji przez Marka Niechciała ma związek z powołaniem go na członka zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Marek Niechciał będzie pełnił obowiązki Prezesa UOKiK do czasu powołania jego następcy.

Jak podał UFG, Marek Niechciał obejmie funkcję członka zarządu Funduszu 1 lutego 2020 r. 

Niechciał był prezesem UOKIK od 12 maja 2016 r. Na to stanowisko powołała go ówczesna premier Beata Szydło.

Czym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny?


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. Fundusz wypłaca również odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, gdy sprawca szkody nie został ustalony, a także zajmuje się także kontrolą spełnienia obowiązku ubezpieczenia i karaniem nieubezpieczonych, którzy tego obowiązku nie wypełnili.