44 procent badanych deklaruje zadowolenie z tego, że na czele polskiego rządu stoi Ewa Kopacz. Niezadowolonych jest 29 procent, a dość duża grupa - aż 27 procent badanych - nie ma jednoznacznej oceny nowej premier - wynika z najnowszego sondażu CBOS. 36 procent respondentów wierzy w to, że dzięki nowemu rządowi poprawi się sytuacja w kraju. To wynik lepszy od wyników rządów Donalda Tuska w 2011 roku i Jarosława Kaczyńskiego w 2006 roku.

Jak ocenia CBOS, rząd Ewy Kopacz budzi umiarkowanie pozytywne reakcje. W to, że sytuacja w kraju poprawi się w wyniku działań nowego gabinetu, wierzy 36 procent badanych. Pogorszenia sytuacji boi się 15 procent, a prawie jedna piąta (19 procent) uważa, że nic się nie zmieni. 22 procent respondentów nie interesuje ta kwestia, a 8 procent nie ma na ten temat zdania.

CBOS wskazuje, że gabinet Ewy Kopacz przyjmowany jest z większym optymizmem niż utworzony po wyborach w 2011 roku rząd Donalda Tuska. W listopadzie 2011 roku 28 procent ankietowanych deklarowało, że wierzy w poprawę sytuacji w kraju, a 37 procent obawiało się, że będzie gorzej. Żadnej zmiany nie spodziewało się 16 procent respondentów, 14 procent deklarowało obojętność, 6 procent nie miało zdania.

Jeśli zaś chodzi o gabinet utworzony w 2006 roku przez Jarosława Kaczyńskiego, to w sierpniu tego roku 31 procent ankietowanych wierzyło, że sytuacja w kraju poprawi się, a 34 procent obawiało się jej pogorszenia. Tego, że nic się nie zmieni, spodziewało się wówczas 23 procent respondentów, a 12 procent nie miało zdania na ten temat. W tym pomiarze CBOS nie pytał o obojętność wobec tworzonego gabinetu.

Z najnowszego badania CBOS wynika, że - zdaniem największej części ankietowanych (49 procent) - obecny rząd premier Ewy Kopacz będzie taki sam jak poprzedni. 25 procent spodziewa się, że nowy rząd będzie lepszy od poprzedniego, a 11 procent - że będzie gorszy.

Do zwolenników gabinetu Ewy Kopacz zalicza się 35 procent badanych, o połowę mniejszą grupę (18 procent) stanowią jego przeciwnicy. 40 procent respondentów deklaruje obojętność wobec rządu, a 7 procent nie ma zdania na ten temat.

CBOS wskazuje, że stosunek do rządu zależy przede wszystkim od płci, wieku, warunków materialnych i orientacji politycznej badanych.

Gabinet Ewy Kopacz częściej popierają kobiety (38 procent) niż mężczyźni (32 procent).

Więcej zwolenników niż przeciętnie w całej populacji obecna ekipa ma wśród ludzi w średnim wieku i starszych (powyżej 45. roku życia). Szczególnie często poparcie dla niej wyrażają badani mający 65 lat i więcej (50 procent). Jeśli chodzi o ludzi młodych (od 18. do 24. roku życia) rząd ma wśród nich nieco więcej przeciwników (26 procent) niż zwolenników (23 procent).

Jeśli chodzi o poglądy polityczne, to ponadprzeciętnie często rząd Ewy Kopacz popierają badani o poglądach lewicowych (48 procent). W elektoratach partyjnych gabinet Kopacz cieszy się największym poparciem wśród sympatyków PO. Więcej zwolenników niż przeciwników ma także w elektoratach PSL i SLD. Sprzeciw wobec rządu Ewy Kopacz przeważa natomiast wśród zdeklarowanych wyborców PiS i - przede wszystkim - wśród sympatyków Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikkego.


Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 9-15 października na liczącej 919 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.


(edbie)